TABELA SISTEMA

Računanje dobitka

 

TABELA SISTEMA

Kombinacija 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 od 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 od 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105
3 od   1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455
4 od     1 5 15 35 70 126 210 330 495 715 1001 1365
5 od       1 6 21 56 126 252 462 792 1287 2002 3003
6 od         1 7 28 84 210 462 924 1716 3003 5005
7 od           1 8 36 120 330 792 1716 3432 6435
8 od             1 9 45 165 495 1287 3003 6435
9 od               1 10 55 220 715 2002 5005
10 od                 1 11 66 286 1001 3003
11 od                   1 12 78 364 1365
12 od                     1 13 91 455
13 od                       1 14 105
14 od                         1 15
15 od                           1
Puni sistem 3 7 15 31 63 127 255 511 1023 2047 4095 8191 16383 32767

 

PARIPESA KLAĐENJE PREKO MOBILNOG TELEFONA

 

Paripesa klađenje preko mobilnog telefona: Paripesa mobilno klаđenje posebno je razvijeno za iPhone, iPod, Windows i Android mobilne uređaje ali je dostupno i za sve ostale mobilne telefone koji imaju omogućen pristup internetu, tako da niste ograničeni samo na klađenje preko računara. Ponuda je podjednako dobra bilo da igrate preko mobilnog telefona ili preko računara. Možete se kladiti na sve sportove koje imaju u ponudi, a dostupno je i klađenje uživo. Ono što posebno treba izdvojiti je obilje video prenosa utakmica koje možete gledati potpuno besplatno putem svojih mobilnih uređaja!

ONLINE KLADIONICA PARIPESA

Paripesa mobilno kladjenje
Paripesa uživo klađenje preko mobilnog telefona

POSETI PARIPESA

 

RAČUNANJE DOBITKA

Tabela sistemaSistemska kombinacija se sastoji od fiksnih i kombinacijskih parova. Fiksni parovi se pojavljuju na svim kombinacijama sistema. Kombinacijski parovi se međusobno kombinuju zavisno od vrste sistema za koji ste se odlučili igrati.

Npr. sistemska kombinacija 3 od 5 parova (parovi A, B, C, D i E) ima ukupno 10 kombinacija. To su kombinacije ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE i CDE. Pored njih, na svim kombinacijama se pojavljuju i fiksni parovi, ako ste ih odigrali.

Ukupan dobitak na sistemu se računa sabiranjem svih dobitnih kombinacija, dok se dobitak na pojedinačnoj kombinaciji sistema računa množenjem kvota svih mečeva kombinacije i uloga (ulog po pojedinačnoj kombinaciji).