KOMBO KLAĐENJE

Najbolji sistemi za kombinovane opklade

 

SISTEM PARLAY

Kombo kladjenjeOvaj sistem klađenja je idealan za početnike pošto se ubraja u jedan od najmanje riskantnih sistema klađenja i igrači ne moraju imati veliku banku i ulagati velike uloge iz svoje banke.

Uslovi:
Formirati svoju banku npr. 100 jedinica.
Određivanje vrednosti jedinica (i početnog uloga): 1 jedinica = 1% od banke.
Kvota: 2.00 po listiću.
Krug: sastoji se od niza od 4 klađenja.

Pravila:
Sistem klađenja je veoma jednostavan. Suština ovog sistema je da igrač reinvestira svoj prethodni dobitak kao ulog za iduće klađenje u zavisnosti od toga da li je prethodno klađenje bilo uspešno ili ne. Igrač sam određuje iznos svoje banke, početni ulog i limit, odnosno krajnju granicu do koje će ići sa klađenjem ("zatvaranje kruga"). Vrednost kvote po jednom listiću ne bi trebala da bude manja od 2.00.

Primer:

Prvi listić:
Ulog: 1 jedinica.
Ukupna kvota po listiću: 2.00
Ukoliko je listić dobitan ulog za sledeće klađenje se duplira, profit: 1 jedinica.

Drugi listić:
Ulog: 2 jedinice.
Ukupna kvota po listiću: 2.00
Ukoliko je listić dobitan ulog za sledeće klađenje se duplira, profit: 2 jedinice.

Treći listić:
Ulog: 4 jedinice.
Ukupna kvota po listiću: 2.00
Ukoliko je listić dobitan ulog za sledeće klađenje se duplira, profit: 4 jedinice.

Četvrti listić:
Ulog: 8 jedinica.
Ukupna kvota po listiću: 2.00
Ukoliko je listić dobitan krug je zatvoren, profit: 8 jedinica.

UKUPNO OSTVARENI PROFIT: 15 jedinica.

Naveden je idealni slučaj tj. slučaj 4 pogodaka u nizu. Za taj slučaj jasno vidimo da se ostvaruje profit koji je jednak 15 x početni ulog.

A šta kada nam listić padne? Odgovor je vrlo jednostavan jer se vraćamo na početak niza i krećemo sa novim krugom, prvim listićem i početnim ulogom od 1 jedinice. Ako padnemo na bilo kom listiću u nizu gubimo samo početni ulog od 1 jedinice.


 

FIBBONACIEV NIZ

Ovaj sistem klađenja je takođe idealan za početnike ili za one koji mogu da dođu do veće zarade, ali na duže staze.
Po svojoj konstrukciji Fibbonaciev niz je sasvim jednostavan. Svaki broj u nizu je zbir predhodna dva broja.

Fibbonaciev niz se sastoji od brojeva 1. 1. 2. 3. 5. 8. 13. 21. 34. 55. 89. 144. 233. 377...

Uslovi:
Formirati svoju banku npr. 100 jedinica.
Ulog: početni ulog 3% od banke.
Određivanje vrednosti jedinica: 1 jedinica = 3% od banke
Kvota: 2.00 po listiću.

Pravila:
Izaberimo jedan niz. Na primer: 1 - 2 - 3 - 5 – 8 - 13. Princip ovog sistema je vrlo jednostavan. Pretpostavimo da nam svaki broj predstavlja jednu stepenicu. Znači imamo 6 stepenica. Nakon promašaja na nekoj od stepenica idemo stepenicu više odnosno na sledeći broj u nizu. Kada imamo pogodak spuštamo se dve stepenice niže odnosno idemo dva broja niže u nizu brojeva. Navedeni brojevi u nizu nam predstavljaju jedinice. Glavna suština ovog sistema je da igrač svakim svojim dobitkom pokriva dva prethodna promašaja.

Primer:

Sistem unita: 1 - 2 - 3 - 5 – 8 - 13

Stepenica 1:
Ulog: 3 jedinice.
Ukupna kvota na listiću: 2.00

Ukoliko je listić dobitan ostajemo na istoj stepenici (jer je prva stepenica) i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom stepenice od 3 jedinice.
Ukoliko je listić promašen idemo na sledeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 2 unita.

Stepenica 2:
Ulog: 6 jedinica.
Ukupna kvota na listiću: 2.00

Ukoliko je listić dobitan vraćamo se na prethodnu stepenicu (jer nema dve iza) i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom prethodne stepenice od 3 jedinice.
Ukoliko je listić promašen idemo na sledeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 3 unita.

Stepenica 3:
Ulog: 9 jedinica.
Ukupna kvota na listiću: 2.00

Ukoliko je listić dobitan vraćamo se na prvu stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom prve stepenice od 3 jedinice.
Ukoliko je listić promašen idemo na sledeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 5 unita.

Stepenica 4:
Ulog: 15 jedinica.
Ukupna kvota na listiću: 2.00

Ukoliko je listić dobitan vraćamo se na drugu stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom druge stepenice od 6 jedinica.
Ukoliko je listić promašen idemo na sledeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 8 unita.

Stepenica 5:
Ulog: 24 jedinice.
Ukupna kvota na listiću: 2.00

Ukoliko je listić dobitan vraćamo se na treću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom treće stepenice od 9 jedinica.
Ukoliko je listić promašen idemo na sledeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 13 unita.

Stepenica 6:
Ulog: 39 jedinica.
Ukupna kvota na listiću: 2.00

Ukoliko je listić dobitan vraćamo se na četvrtu stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom četvrte stepenice od 15 jedinica.
Ukoliko je listić promašen idemo na sledeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 21 unita.

Itd...

Postoje još razne razrade ovog sistema klađenja. Npr. mnogi kladioničari žele da što pre dođu do velike zarade. U tom slučaju razrađena je varijanta ovog sistema da kada imate pogodak spuštate se samo za jednu stepenicu (umesto dve), a tek kada imate dva pogotka u nizu onda se spuštate za dve stepenice.


 

SISTEM "RULET" KLAĐENJE

Uslovi:
Formirati svoju banku npr. 100 jedinica.
Ulog: početni ulog 10% od banke.
Određivanje vrednosti jedinica: 1 jedinica = 10% od banke
Kvota: minimum 3.00 po listiću.

Pravila:
Napravite tabelu od 8 kolona. Svaki od brojeva u nizu predstavlja jedinice. Ulog po listiću je uvek jednak zbiru prvog i poslednjeg broja u tabeli (ako tabela ima brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 početni ulog je 1+8=9 jedinica. Listić mora imati maksimalno 4 para.

Za slučaj da je listić dobitan, brišete prvi i poslednji broj u tabeli (1 i 8) i nastavljate opkladu dalje, sabirajući ponovo prvi i poslednji broj u tabeli (2 + 7) kako biste odredili ulog. Nastavljate dok ne obrišete sve brojeve.

Za slučaj da listić nije dobitan, dodajete sledeći broj u koloni (9) zatim ponovo sabirate prvi i poslednji broj (1+9=10) čime određujete ulog za novi listić.

Igrač sam određuje limit do kog broja želi igrati u svojoj tabeli. Ukoliko u vašoj tabeli ostane samo jedan broj on predstavlja vaš ulog za sledeći listić.


 

PETOKRUŽNI SISTEM KLAĐENJA

Uslovi:
Formirati svoju banku npr. 100 jedinica.
Ulog: početni ulog 3% od banke.
Jedan listić sa maksimalno 3 događaja.
Kvota: minimum 3.00 po listiću.

Pravila:
Sistem se sastoji od 5 dobitnih krugova, nakon kojih obračunavamo stanje banke i na osnovu tog novog stanja formiramo ulog za novi sistem koji je opet jednak 3% od iznosa banke. Dobitni krug se završava kada imamo dva dobitna listića u krugu. Ulozi za listiće po krugu formiraju se u zavisnosti da li su dobitni ili nisu.

Krećemo sa prvim listićem uz gore navedene uslove.

Za slučaj da je listić dobitan, igramo novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću, ulog za novi listić jednak je ulogu za prethodni listić i iznosi 3 jedinice.

Za slučaj da je listić pao, igramo novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću, ulog za novi listić jednak je zbiru uloga za prethodni listić i polovine početnog, osnovnog uloga.

Za slučaj da je listić dobitan nakon listića koji je pao, igramo novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću, ulog za novi listić jednak je razlici uloga za prethodni listić i polovine početnog, osnovnog uloga.

Svaki krug se završava ako imamo dva dobitna listića. To znači da su dva dobitna listića uslov za formiranje novog kruga. Cilj je napraviti 5 krugova.

Primer 1:
počinjemo sa krugom sistema.

Igramo listić 1 sa ulogom od 3 jedinice. Listić 1 dobitni i prvi pogodak u krugu.
Igramo listić 2 sa istim ulogom od 3 jedinice. Listić 2 dobitni i drugi pogodak u krugu.

Krug završen.

Primer 2:
počinjemo sa krugom sistema.

Igramo listić 1 sa ulogom od 3 jedinice. Listić 1 dobitni i prvi pogodak u krugu.
Igramo listić 2 sa istim ulogom od 3 jedinice. Listić 2 promašen.
Igramo listić 3 sa ulogom od 3 + 1.5 = 4.5 jedinice. Listić 3 promašen.
Igramo listić 4 sa ulogom od 4.5 + 1.5 = 6 jedinica. Listić 4 dobitni i drugi pogodak u krugu.

Krug završen.

Primer 3:
počinjemo sa krugom sistema.

Igramo listić 1 sa ulogom od 3 jedinice. Listić 1 promašen.
Igramo listić 2 sa ulogom od 3 + 1.5 = 4.5 jedinice. Listić 2 promašen.
Igramo listić 3 sa ulogom od 4.5 + 1.5 = 6 jedinica. Listić 3 dobitni i prvi pogodak u krugu.
Igramo listić 4 sa ulogom od 6 - 1.5 = 4.5 jedinice. Listić 4 dobitni i drugi pogodak u krugu.

Krug završen.


 

SISTEM KLAĐENJA NA DUBLOVE

Uslovi:
Formirati svoju banku npr. 100 jedinica.
Ulog: početni ulog 10% od banke.
Ulog po svakom listiću mora biti jednak.
Kvota: minimum 3.00 po listiću.

Pravila:
Sistem klađenja je vrlo jednostavan. Iz ponude je potrebno odabrati 6 događaja na koje ćete se kladiti.Tih 6 događaja je potrebno raspodeliti na tri listića po dva događaja.

Ako pogodimo svih 6 događaja imamo sva tri dobitna listića.
Ulog: 30 jedinica, Dobitak: 90 jedinica, Profit: 60 jedinica.

Ako pogodimo 5 događaja imamo sigurno dva dobitna listića.
Ulog: 30 jedinica, Dobitak: 60 jedinica, Profit: 30 jedinica.

Ako pogodimo 4 događaja imamo sigurno jedan dobitni listić, ali postoji mogućnost da se uklope i dva dobitna.
Ulog: 30 jedinica, Dobitak: 30 jedinica, Profit: 0 jedinica.

Ako pogodimo 3 događaja postoji velika mogućnost da se uklopi jedan dobitni listić.
Ulog: 30 jedinica, Dobitak: 30 jedinica, Profit: 0 jedinica.

Ako pogodimo 2 događaja postoji mogućnost da se uklopi jedan dobitni listić.

Suština ovog načina klađenja je da se sa jednim dobitnim listićem vrati ulog, a svaki veći dobitak je čisti profit.


 

6 DOGAĐAJA KOJI SE RASPISUJU NA 6 LISTIĆA

Uslovi:
Formirati svoju banku npr. 60 jedinica.
Ulog po svakom listiću mora biti jednak.
Kvota: minimum 2.00 po paru.
Dozvoljen broj promašaja: 2

Pravila:
Odaberite 6 parova na koje ćete igrati. Potrebno je pogoditi bar 4 para da bi se osigurao bar jedan dobitni listić za povrat uloženog novca. Dobitak je moguć i ako se pogode 3 para.

Odabrani parovi su označeni brojevima u tabeli 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Primer:

Listići Parovi
Prvi Listić 1 2 5
Drugi Listić 1 2 6
Treći Listić 1 3 4
Četvrti Listić 2 3 4
Peti Listić 3 5 6
Šesti Listić 4 5 6

 

7 DOGAĐAJA KOJI SE RASPISUJU NA 7 LISTIĆA

Uslovi:
Formirati svoju banku npr. 70 jedinica.
Ulog po svakom listiću mora biti jednak.
Kvota: minimum 1.80 po paru.
Dozvoljen broj promašaja: 2

Pravila:
Odaberite 7 parova na koje ćete igrati. Potrebno je pogoditi bar 5 parova da bi se osigurao bar jedan dobitni listić za povrat uloženog novca. Dobitak je moguć i ako se pogode 4 para.

Odabrani parovi su označeni brojevima u tabeli 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

Primer:

Listići Parovi
Prvi Listić 1 2 3 4
Drugi Listić 1 2 5 6
Treći Listić 1 3 5 7
Četvrti Listić 1 4 6 7
Peti Listić 2 3 6 7
Šesti Listić 2 4 5 7
Sedmi Listić 3 4 5 6

 

SISTEM 8 DOGAĐAJA KOJI SE RASPISUJU NA 6 LISTIĆA

Uslovi:
Formirati svoju banku npr. 60 jedinica.
Ulog po svakom listiću mora biti jednak.
Kvota: minimum 1,60 po paru.
Dozvoljen broj promašaja: 2

Pravila:
Odaberite 8 parova na koje ćete igrati. Potrebno je pogoditi 6 parova da bi se osigurao najmanje jedan dobitni listić za povrat uloženog novca. Dobitak je moguć i ako se pogode 4 ili 5 parova. Pogodno za igranje hendikepa...

Odabrani parovi su označeni brojevima u tabeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8.

Primer:

Listići Parovi
Prvi Listić 1 2 3 4
Drugi Listić 1 4 5 8
Treći Listić 1 5 6 7
Četvrti Listić 2 3 5 8
Peti Listić 2 3 6 7
Šesti Listić 4 6 7 8